Copyright © Danafrø

Alle oplysningerne på dette websted er beskyttet af loven om ophavsret. Med ingen undtagelse heraf. Alt indhold, tekst, grafik, logo, iconer og billeder er udviklet af og til Danafrø, og tilhører Danafrø's ejendom. Ingen dele af dette websted www.danafroe.dk må distribueres eller gengives på nogen måde eller i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Danafrø.

I henhold til den danske ophavsretslovs § 1 LOV nr 763 af 30/6/2006 om beskyttede værker.
henregnes alt indhold på www.danafroe.dk til litterære værker.

Copyright © 2010-2016 Danafrø. Alle rettigheder forbeholdes.

Danafrø - Fiskervej 6 - 7700 Thisted - CVR. 34167788.

--------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1 Paragraf fra Ophavsretsloven

LOV nr 763 af 30/6/2006

Beskyttede værker

Den, som frembringer et litterært eller kunstnerisk værk, har ophavsret til værket, hvad enten dette fremtræder som en i skrift eller tale udtrykt skønlitterær eller faglitterær fremstilling, som musikværk eller sceneværk, som filmværk eller fotografisk værk, som værk af billedkunst, bygningskunst eller brugskunst, eller det er kommet til udtryk på anden måde.

Stk. 2. Kort samt tegninger og andre i grafisk eller plastisk form udførte værker af beskrivende art henregnes til litterære værker.

Stk. 3. Værker i form af edb‑programmer henregnes til litterære værker.

 

Kontakt Danafrø

Fiskervej 6

7700 Thisted

Tlf: 4255-1825 Mellem 10-14,

 

Template Design © Webdesignstudio | Danafrø © All rights reserved. | Danafrø - Fiskervej 6 - 7700 Thisted - CVR. 34167788.
 x 
Indkøbskurven er tom